top of page
IMG_4603.JPG

Hvem oppsøker oss?

​Osteopati er en behandlingsform som passer for personer i alle aldre. Som osteopater har vi en rekke manuelle teknikker som individuelt tilpasses deg, dine behov og dine plager. Eksempler på dette kan være ulike typer muskel-, ledd- og mobiliseringsteknikker, avspenningsteknikker, manipulasjon og massasje.

I tillegg til behandling hjelper vi deg gjerne med trening relatert til dine plager. Aktivitert og trening kombinert med behandling er ofte nøkkelen til en mindre smertefull hverdag.

Vi oppsøkes ofte for:

  • Rygg-, bryst og nakkesmerter

  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter

  • Hofte-, kne-, ankel og fotsmerter

  • Smerter i hodet og balanseproblemer

  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskapet

  • Funksjonelle plager

  • Akutte- og belastningsplager

  • Smerter relatert til idrett og aktivitet

 

IMG_4337.JPG

Hva gjør en osteopat?

Osteopater har 4 års lang høyskoleutdanning, og er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Vi tar utgangspunkt i den biopsykososiale modellen, som vil si at vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid både på pasienten og dens helse - med hendene våre som en viktig del av behandlingen. 

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag, som fysiologi, anatomi, nevrologi og sykdomslære.

_DSC0319.jpg

Hva skjer hos oss?

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine

plager, din kropp og din hverdag

Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

IMG_4549.JPG

Grundig undersøkelse

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk

undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å

behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning. Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Osteopaten jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

bottom of page